ERDI - Register Chicken Farm Phase 2
ERDI - Training
ERDI - Training
4 พันธมิตร ERDI CMU พร้อมลุย ! หลังได้รับอนุญาตเดินหน้าเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเชิงพาณิชย์

4 พันธมิตร ERDI CMU พร้อมลุย ! หลังได้รับอนุญาตเดินหน้าเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเชิงพา...

นับเป็นข่าวดีของวงการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  ERDI - CMU ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง อนุญาตให้บริษัทเอกชน จำนวน 4 แห่งสามารถใช้เทคโนโลยีของสถาบันฯ ในเชิงพาณิชย์ได้  

21 ก.ค. 2014, 16:44
เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

“พลังงานสีเขียว หรือพลังงานบนดิน ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของ ประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานสีเขียวที่มีการพูดมากที่ สุดใ...

31 ก.ค. 2013, 8:47
สถาบันพลังงาน มช. ชู “พลังงานก๊าซชีวภาพ” ร่วมสนองพระราชดำริพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงาน มช. ชู “พลังงานก๊าซชีวภาพ” ร่วมสนองพระราชดำริพลังงานทดแทน

"...ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้  มี  แต่ต้องขยัน หาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้นมันจะหมด ภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมด...

26 ก.พ. 2014, 14:36
ผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบันฯ
วีดีโอสถาบัน
Online : 1
Today : 1
Total : 191,060